O ASFALCIE
  • Historia
  • Projektowanie
  • Produkcja
  • Transport
  • Wykonywanie nawierzchni
  • Bibliografia
  • Nowość. Uszczelnienia pęknięć nawierzchni
NASZE REALIZACJE

  • Realizacje robót w latach 2004 - 2015
KONTAKT

Dyrekcja
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
tel./fax (41) 273 24 30 e-mail: tarcopol@tarcopol.pl

Tarcopol Spółka z o. o. wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069023
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach
Wysokość kapitału zakładowego 79000 PLN
Regon: 290006905
NIP: 664-000-01-30

Oddział Starachowice
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
tel./fax (41) 273 34 36 e-mail: star@tarcopol.pl

Oddział Wrocław
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
tel. (71) 795 40 20, fax. (71) 795 40 22
e-mail: wroc@tarcopol.pl

Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL