Dyrekcja
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
tel./fax (41) 273 24 30
e-mail: tarcopol@tarcopol.pl

Tarcopol Spółka z o. o. wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego Nr KRS 0000069023
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach
Wysokość kapitału zakładowego 79000 PLN
Regon: 290006905
NIP: 664-000-01-30

Oddział Starachowice
27-200 Starachowice, ul. Składowa 16
tel./fax (41) 273 34 36
e-mail: star@tarcopol.pl

Oddział Wrocław
54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
tel. (71) 795 40 20, fax. (71) 795 40 22
e-mail: wroc@tarcopol.pl

Kontakt

Dyrekcja i Oddział Starachowice
Oddział Wrocław
Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL