O AsfalcieBłędy w specyfikacjach kontraktowych

 • wymaganie wyposażenia WMB w podgrzewacz mączki
 • układarki do MA z belką wibracyjną
 • przewóz masy MA wywrotkami z podgrzewaną burtą
 • zakaz stosowania piasku naturalnego
 • wymaganie wykonania poza penetracją trzpieniem innych badań mechanicznych nie przeznaczonych do badania MA.
 • brak zalewek z elastycznej masy zalewowej pomiędzy krawędzią nawierzchni a krawężnikiem zbyt duże nachylenie przeciwspadków

MA - Asfalt lany

Przykładowe specyfikacje kontraktowe

 • SST: Nawierzchnie z asfaltu lanego - przeciwspadek przy krawężniku
 • SST: Nawierzchnie z asfaltu lanego - warstwa ochronna (wiążąca)
 •  

  Rzetelna firma
  www.tarcopol.pl
  (C) 2020 TARCOPOL