O AsfalcieDefinicje

Asfalt lany MA – (dawniej asfalt twardolany) – jest to mieszanka mineralno–asfaltowa o bardzo małej zawartości wolnych przestrzeni, w której objętość wypełniacza i lepiszcza jest większa niż objętość wolnych przestrzeni.  (nie wymagająca zagęszczania w czasie wbudowywania)


Warstwa ścieralna

  • Górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z kołami pojazdów


Warstwa wiążąca (w-wa ochronna izolacji)

  • Warstwa nawierzchni między warstwą ścieralną a podbudową (izolacją)


Warstwa wyrównawcza

  • Warstwa o zmiennej grubości  ułożona w celu uzyskania odpowiedniego profilu

 

Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL