O AsfalcieWarunki wbudowania asfaltu lanego

warunki atmosferyczne:
- temperatura otoczenia > 0°C,
- brak opadów atmosferycznych,

podłoże:
- podłoże powinno posiadać projektowany profil,
- sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powierzchnia,
- podłoże nie powinno być skrapiane lepiszczem asfaltowym przed układaniem warstwy asfaltu lanego,

mieszanka:
- mieszankę należy wbudować w sposób mechaniczny z wyjątkiem miejsc, gdzie nie jest możliwe zastosowanie układarki,
- układanie mieszanki musi odbywać się w sposób ciągły,
- temperatura wbudowania mieszanki nie powinna przekraczać 250°C (230°C dla asfaltów modyfikowanych)

grubości warstwy:
- dla MA11 min. 30mm, max 55mm
- przy wykonywaniu wyrównań o gr. powyżej 55mm układanie w dwóch warstwach
- na mostach i wiaduktach ze względu na nierówności płyty projektuje się zwykle 50mm
- warstwy wyrównawcze na obiektach o konstrukcji zespolonej i sprężonej do 50mm

Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL