O AsfalcieRówność

Równość podłużna

  • Warstwa ścieralna dla klasy dróg G i wyższych 
    - ocena wg wskaźnika IRI.
    - dopuszczalne wartości w rozporządzeniu.

  • Warstwa ścieralna dróg niższych klas technicznych oraz warstwy ochronne izolacji i warstwy wyrównawcze w ciągach dróg wszystkich kategorii.
    - pomiar metodą łaty i klina; odchylenia równości wg Rozporządzenia 7-9 mm (na mostach przyjmuje się 6 mm).Równość poprzeczna

  • dla dróg wszystkich klas metoda łaty i klina.
  • odchylenia równości wg Rozporządzenia 3-9 mm (na mostach przyjmuje się 6 mm)
Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL