O AsfalcieWT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010

Nowelizacja wymagań technicznych wprowadzona w 2010 roku przez nowe WT-2 "Nawierzchnie asfaltowe 2010" wprowadziła zmiany w zakresie doboru materiałów do produkcji masy asfaltu lanego (tab.29 i 30). 
Nie uległy zmianie wymagane właściwości asfaltu lanego używanego do wykonywania warstwy ścieralnej i wiążącej nawierzchni mostowych (tab. 31).
Wymagania dotyczące kruszyw mineralnych określone są w tablicach 19,20,21,22 znowelizowanych wymagań WT-1 Kruszywa 2010. Jeżeli do produkcji stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 

DOKUMENTY TECHNICZNE GDDKiA:
WT-1; 2010 "Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych"
WT-2; 2010 "Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne"

Rzetelna firma
www.tarcopol.pl
(C) 2020 TARCOPOL